11ης Σεπτεμβρίου

ΚΟΣΜΟΣ
10.05.2016 - 18:55
Η αμηχανία, η δυσκολία, η θλίψη στο πρόσωπο του Αμερικανού πρώην προέδρου