1.734.300 ευρώ

Μια μέρα πριν η εταιρεία ανακοινώσει την αναστολή της επένδυσης
12.01.2016