500ευρω

Καλύτερα θα ήταν να άνοιγε μία συζήτηση για τη μετατροπή του μεταλλικού ευρώ σε χάρτινο...