αγροτική παραγωγή

Καταθέτω κάποιες εμπειρίες για μια προσπάθεια στο χωριό μου, που, παρά τις δυσκολίες, πιστεύω ότι θα «περπατήσει»...