Ακτή Βουλιαγμένης

Μέρα στη θάλασσα, κρυφό κουτούκι κι ένας ωραίος φούρνος