Αλέξανδρος Σιταράς

Γνωρίσαμε το νέο αίμα του ελληνικού skateboarding