Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Φειδώ και λίγα λόγια για τα ισοδύναμα»
02.11.2015