ασφαλιστικές εταιρείες

Αντικρούει το επιχείρημα της εταιρείας για μικρές αποζημιώσεις μετά την πυρκαγιά
19.01.2016