ασπιδες

Δημιουργούν περίεργη αγωνία στους ασπιδοφόρους αντιπάλους τους, έχουν μυστικά φίλτρα που τους δίνουν μαγικές δυνάμεις, όταν επιτίθενται χτυπάνε τις ασπίδες