Αttica Terra Walks

ΠΟΛΗ
22.05.2016 - 13:06
Μία νέα πρωτοβουλία με ξεναγήσεις και πολιτιστικούς περιπάτους στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε. Περπατήσαμε και το ευχαριστηθήκαμε.