Διάσκεψη των Προέδρων

Δεν έγινε δεκτή η εισήγησή του για την επιλογή των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
19.01.2016