διασκευές

Εδώ ταιριάζει γάντι η παροιμία: «Απορία ψάλτου βήξ» *