Διεθνής Θερινή Ακαδημία Δημιουργικής Γραφής

Συμμετέχει στην ομάδα συγγραφέων και καθηγητών του προγράμματος της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Δημιουργικής Γραφής