διχασμός

Δεν κάνεις πολιτική για να εκδικηθείς τους αντιπάλους σου