δημοκρατικό πολίτευμα

Έχουμε δημοκρατία μόνο κατ’ επίφαση