Εφιαλτική διαδρομή

Εφιαλτική διαδρομή και σκέψεις σε ένα από τα σύγχρονα «Γεφύρια της Άρτας»