εκδ. Διάμετρος

Ο πρώην πρέσβης ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο «Διάμετρος». Μας εξηγεί το σκεπτικό του