Έκθεση SOER 2015

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι μεγάλες