Έλενα Πέγκα

Από το Γραφείο Υποψηφιότητας Κalamata:21
25.04.2016
«Τι είδους απόρριψη είναι αυτή που απομακρύνει το πρόσωπο αλλά κρατά τις προτάσεις;»
25.04.2016