ΕΛΙΑΜΕΠ

Την απάντηση δίνει ο Θάνος Π. Ντόκος, γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ