Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών

Από πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών
19.01.2016