Ενοικιάζεται το παρόν

ΒΙΒΛΙΟ
16.06.2016 - 16:33
Με το «Ενοικιάζεται το παρόν» δημιουργεί το πρόσωπο της πόλης με τα χαρακτηριστικά των αφανών κατοίκων της