εργοστάσιο ανακύκλωσης

Μπροστά σε μακάβριο εύρημα εργαζόμενοι σε εργοστάσιο
10.02.2016