φωτογενεια

LOOK
22.01.2016 - 20:07
Ακόμα κι αν... λάθος, ειδικά αν δεν έχεις φωτογένεια! Σέι τσίιιιιιζ!