φτωχεια

Η έρευνα της διαΝΕΟσις υπολογίζει το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας, και διατυπώνει ρεαλιστικές προτάσεις για τη λύση του προβλήματος
Υπόθεση Αθήνα: Σε ποιον ανήκει η πόλη