Γευγελή

ΚΟΣΜΟΣ
08.02.2016 - 07:31
Σκαπτικά μηχανήματα του στρατού στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ειδομένης και Γευγελής
08.02.2016