Γιώργος Μακράκης

Στην έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Μακράκη «Be troo»
21.04.2016