Γιώργος Βαρεμένος

Ένταση επειδή ο βουλευτής της ΧΑ ζήτησε τον λόγο, ενώ δεν τον δικαιούταν
11.02.2016
«Εγώ ούτε σε καρότσα ανέβηκα, ούτε σε τρακτέρ»
23.01.2016