Γκίντερ Έτινγκερ

«Η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων στο Αιγαίο είναι υψίστης προτεραιότητας»
19.02.2016