γραφικός χαρακτήρας

Από το καινούργιο βιβλίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Γραφικός χαρακτήρας» οι μικρές ιστορίες της ζωής του βρίσκουν στόχο στην καρδιά μας