χιονισμένες πρωτεύουσες

Αναγνωρίζεις αυτές τις πρωτεύουσες κάτω από το χιόνι;
10.01.2016