Χόμπιτ

Το «Σάιρ» υπάρχει και βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία