Χρήστος Χωμενίδης

(Εβίβα, ρεμπέτες, εβίβα, ντουνιά, διάβασε τη φωτογραφία)