Χρήστος Σταϊκούρας

«Αδυναμία της κυβέρνησης να σχεδιάσει ρεαλιστικά και να εκτελέσει αποτελεσματικά»
22.01.2016