ινσουλίνη

Απαλλάσσει τους ασθενείς από το καθημερινό άγχος των ενέσεων ινσουλίνης
26.01.2016