Ινστιτούτο Γκέτε

Έκθεση και συνέδριο για τη γέννηση της ταυτόχρονης διερμηνείας στη Δίκη της Νυρεμβέργης
02.11.2015