Κ. Βήτα

Ο Κωνσταντίνος Βήτα έχει ακόμη αποθέματα από την ανθρώπινη διάσταση της μουσικής