καφενεία

Ο αρχιτέκτονας Κώστας Γουζέλης μιλά για τον ζωγράφο και φίλο του
16.07.2016