καφενείο

Μέρα στη θάλασσα, κρυφό κουτούκι κι ένας ωραίος φούρνος
Καταγγελίες πως ακύρωσε τη συζήτηση ερώτησης για τις ΜΕΘ και πήγε για καφέ
18.02.2016