Καλλιτεχνικό Φωτογραφικό Εργαστηρίο

Φωτογραφίες από τα εγκαίνια και έργα στο Μουσείο Γουναρόπουλου του Δήμου Ζωγράφου