Κeep Shelly

Από τη Φωκίωνος Νέγρη στις πόλεις της Αμερικής. Επιστρέφοντας από τη μεγαλύτερη περιοδεία της η αθηναϊκή ΚΨΛ παίζει σπίτι της