Κούδροι

Το καθεστώς του είναι μια πολιτική καταστροφή όχι μόνον για την Τουρκία αλλά για τον διεθνή χώρο