κρατισμός

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το δημόσιο στους πολίτες γίνονται συνεχώς χειρότερες
Μια no man’s land στην άκρη της ευρωπαϊκής ηπείρου