Κυριάκος Μητσοτάκη

Ο κ. Μητσοτάκης λέει όχι στη συμμετοχή σε ένα οικουμενικό σχήμα