Λέσβιον

ΓΕΥΣΗ
25.01.2016 - 17:40
Κάποιος που αγοράζει λάδι μικρού βιολογικού παραγωγού, και πετιμέζι. Κι έπειτα πάει σε ουζερί, και μετά σε μπαρ να πάρει αέρα…