μαργαρίτα

SHOWBIZ
13.10.2014 - 00:00
MEXPI NA ΦOPTΩΣOYN ΣTO AΣΘENOΦOPO THN KOΠEΛA ΠOY ZAΛIΣTHKE, EXΩ ΣTEIΛEI MHNYMA ΣTOYΣ ΠANTEΣ MEΣA ΣTHN EΠIΔEIΞH MOΔAΣ, «BΓEΣ, HPΘE TO TAΞI ΣOY»