Μαρία Λαγογιάννη

Μιλήσαμε με τη διευθύντρια Δρ. Μαρία Λαγογιάννη και τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα Αντώνη Σκορδίλη