μαθηματα δημοκρατιας

Πολλοί είναι κατά του Σύριζα αλλά όχι και κατά του ξοφλημένου συστήματος
Είναι πολύ ακριβά τα μαθήματα δημοκρατίας