μεταναστευτική κρίση

Αν προσπαθούσες να μεταφέρεις σε έναν ξένο παρατηρητή αποσπάσματα του δημόσιου διαλόγου...
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
19.01.2016