ΜΜΜ. απεργία

Με την προειδοποιητική στάση εργασίας οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν την κακοδιαχείριση στα ΜΜΜ σταθερής τροχιάς
03.11.2015